Rozwiązania NX w branży energetycznej

Pozwalają tworzyć zaawansowane technicznie i niezawodne urządzenia oraz instalacje, które przyczyniają się do ciągłego rozwoju cywilizacyjnego.

Główne wyzwania branży

Optymalizacja kosztów

Pozyskiwanie lub tworzenie nowych źródeł energii

Skuteczne zaspokajanie stale rosnącego popytu

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju

Najważniejsze potrzeby producentów

Innowacyjność

Budowa trwałych urządzeń

Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Maksymalizacja zysków
i kontrola poziomu kosztów

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom

Przestrzeganie norm prawnych
i środowiskowych

Pozyskiwanie wiedzy
i skuteczna ochrona własności intelektualnej

Budowa efektywnej siatki dostawców i dystrybutorów

Co oferuje NX

Narzędzia do tworzenia dużych złożeń

NX udostępnia najbardziej zaawansowane narzędzia do projektowania dużych złożeń. Obsługując metody „od ogółu do szczegółu”
i „od szczegółu do ogółu”, pomaga za- rządzać tymi modelami, a także zapewnia właściwą organizację i kontrolę pracy zespołu. Do narzędzi, które usprawniają pracę z dużymi złożeniami zaliczmy również:

Narzędzia analityki wizualnej
i sprawdzania poprawności

Narzędzia projektowania opartego na szablonach

Narzędzia wymiany danych

Technologię synchroniczną

Narzędzia do projekto- wania zaawansowanych obróbek

NX CAM oferuje szeroki zakres funkcji, od prostego programowania NC po obróbkę wysokowydajną i wieloosiową, pozwalając zrealizować wiele zadań za pomocą jednego systemu.

Wieloosiowa obróbka turbin

Obróbka szybkościowa HSM

Programowanie maszyn pomiarowych

Narzędzia do analiz termicznych i przepływów

NX CAE zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznych, które pomagają zdefiniować charaktery- stykę termiczną produktu oraz narzędzia do analizy przepływów gazów i płynów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i trwałości produktu. 

Przewodnictwo cieplne

Sprzężone przekazywanie ciepła

Promieniowanie cieplne

Przepływ ściśliwy i nieściśliwy

Sieci transportu płynów 1D

Przepływ nienewtonowski

Zadzwoń do nas

Jeśli masz pytania dotyczące rozwiązań NX, zadzwoń do nas. Udzielimy wszelkich potrzebnych informacji.

Tel.: (+48) 71 791 30 51
Tel.: (+48) 71 791 30 52
Tel.: (+48) 71 791 30 53

Umów się na prezentację

Nasi konsultanci z przyjemnością zaprezentują działanie systemu NX w Twojej firmie.

Zamów prezentację

Zamów wersję testową NX

Jeśli chcesz samodzielnie wypróbować system NX, zamów wersję testową a otrzymasz od nas bon na zakup podręcznika z ćwiczeniami do NX.

Pobierz wersję testową