Wydajne oprogramowanie do symulacji
i zaawansowanych analiz inżynierskich

NX CAE to nowoczesne, multidyscyplinarne środowisko CAE przeznaczone dla zaawansowanych analityków, grup roboczych i projektantów, którzy muszą szybko dostarczać wysokiej jakości dane pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia produktów.

NX CAE zawiera najlepsze w swojej klasie narzędzia do obsługi następujących obszarów procesu analiz inżynierskich

Modelowanie symulacji
i wizualizacja wyników

Analiza konstrukcji

Analiza termiczna

Symulacja przepływu

Analiza ruchu

Wielodomenowość

Optymalizacja procesów inżynieryjnych

Zarządzanie danymi
i procesami symulacji

Modelowanie symulacji
i wizualizacja wyników

Oprogramowanie NX CAE pozwala na realizację wszystkich etapów procesu modelowania symulacji i prezentacji wyników w czasie o 70% krótszym w porównaniu
z tradycyjnymi narzędziami do modelowania metodą elementów skończonych.

Edytowanie geometrii CAE

Wydajne tworzenie siatek modeli

Tworzenie skomplikowanych modeli złożeń MES

Obsługa wielu środowisk CAE

Przetwarzanie końcowe i raportowanie wyników symulacji

Analiza konstrukcji

Oprogramowanie NX do symulacji zawiera funkcje pozwalające rozwiązać wiele problemów analizy konstrukcji w obrębie pojedynczego środowiska. Inżynierowie nie muszą już korzystać z oddzielnych narzędzi do przeprowadzania analizy liniowej dla statyki, analizy nieliniowej i badania zmęczenia materiału. Dzięki temu narzędzia do analizy można skonsolidować w ramach działu inżynierskiego, a inżynierowie muszą poznać tylko jeden interfejs użytkownika.

Analiza liniowa

Analiza nieliniowa

Dynamika konstrukcji

Analiza trwałości i zmęczenia

Analiza hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH)

Analiza kompozytów

Analiza termiczna

Oprogramowanie NX CAE zapewnia wszechstronne funkcje symulacji termicznych, które ułatwiają dostosowanie rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania produktu.

Przewodnictwo cieplne

Konwekcja

Sprzężone przekazywanie ciepła

Promieniowanie cieplne

Modelowanie termiczne

Symulacja przepływów

Zintegrowana numeryczna analiza mechaniki płynów CFD zapewnia dokładną symulację przepływu płynów. Pakiet rozwiązań NX do symulacji oferuje wszechstronne funkcje analizy, ułatwiające wizualizowanie i optymalizowanie charakte- rystyk przepływów w projektach, co zapewnia tworzenie bardziej wydajnych
i niezawodnych produktów.

Przepływ ściśliwy

Przepływ nieściśliwy

Sieci transportu płynów 1D

Przepływ nienewtonowski

Modelowanie CFD

Analiza ruchu

Oprogramowanie NX CAE umożliwia symulowanie dynamiki brył połączonych wykraczające poza zakres prostej kinematyki. Za pomocą analizy ruchu można obliczać siły reakcji, momenty obrotowe, prędkości, przyspieszenie i wiele innych parametrów układów mechanicznych.

Analizy dynamiki brył połączonych oraz analizy kinematyki mechanizmów złożonych z brył sztywnych

Analiza brył elastycznych

Sprawdzanie kolizji

Współsymulacja z systemami sterowania

Zadzwoń do nas

Jeśli masz pytania dotyczące rozwiązań NX, zadzwoń do nas. Udzielimy wszelkich potrzebnych informacji.

Tel.: (+48) 71 791 30 51
Tel.: (+48) 71 791 30 52
Tel.: (+48) 71 791 30 53

Umów się na prezentację

Nasi konsultanci z przyjemnością zaprezentują działanie systemu NX w Twojej firmie.

Zamów prezentację

Zamów wersję testową NX

Jeśli chcesz samodzielnie wypróbować system NX, zamów wersję testową a otrzymasz od nas bon na zakup podręcznika z ćwiczeniami do NX.

Pobierz wersję testową