Daniel Pastuszka

Manager ds. wdrożeń PLM

Daniel Pastuszka

Pomysłodawca i założyciel Akademii NX. Od lat związany z inżynierską branżą IT. Zajmuje się wdrażaniem praktycznych rozwiązań optymalizujących pracę działów PLM (CAD/CAM/CAE).

Obsługuje Klientów w branżach: motoryzacja & transport, obronność & lotnictwo, produkty konsumenckie, przemysł maszynowy, sprzęt medyczny, energetyka. Obecnie odpowiada za przeprowadzanie audytu w firmach, diagnozowanie potrzeb, zarządzanie projektowe inżynierami, negocjacje oraz dostarczenie produktu do klienta. Jego rolą jest również zarządzanie całym projektem wdrożeniowym w dbałości o najwyższą jakość. Dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu rynku, marketingu i PR.

Koordynował działania CAD/CAM/CAE oraz Teamcenter w takich firmach jak Samasz, Perfopol, Bosch, New Holland, Bombardier, Fakro czy Grupa Wiśniowski. W wolnych chwilach uprawia sporty ekstremalne, prowadzi gale sportowe, biznesowe, mistrzostwa Świata i Europy w różnych dyscyplinach sportowych. Współpracuje z TVN. Zagorzały szachista.

LinkedIn Tel: +48 535 00 21 16 e-mail

Mgr inż. Piotr Menchen jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Na swojej macierzystej uczelni,
w ramach prac naukowo-dydaktycznych, zajmował się zagadnieniami eksploatacji maszyn i pojazdów, diagnostyki maszyn oraz napędów i sterowania hydraulicznego.

Obecnie pracuje jako specjalista ds. systemów CAD/CAM/CAE w bydgoskim oddziale firmy GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. Obszarem jego działalności są: zintegrowany system NX oraz zaawansowane oprogramowanie do symulacji wtrysku Moldex3D firmy CoreTech System. Zajmuje się konfiguracją
i wdrażaniem oprogramowania w przemyśle oraz wsparciem technicznym dla jego użytkowników. Jest również instruktorem szkoleniowym, pomagając użytkownikom oferowanych rozwiązań szybko i łatwo rozpocząć efektywne ich wykorzystywanie w swojej pracy zawodowej. Zajmuje się również realizacją zleconych projektów dotyczących modelowania w systemie NX oraz symulacji procesu wtrysku tworzyw polimerowych przy wykorzystaniu systemu Moldex3D.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji z zakresu eksploatacji maszyn oraz komputerowego wspomagania projektowania. W 2013 roku jako współautor przyczynił się do wydania długo oczekiwanej na branżowym rynku publikacji książkowej dotyczącej projektowania w systemie NX: „NX 8.5 Ćwiczenia” i „NX 9.0 ćwiczenia. Od koncepcji do wytwarzania” oraz zestawu ćwiczeń „Modelowanie i edycja synchroniczna w Solid Edge ST”.

Tel: +48 693 96 96 04 e-mail
Piotr Menchen - Inżynier Aplikacyjny Systemów NX i Moldex3D

mgr inż. Piotr Menchen

Lider Zespołu NX CAD
i Moldex3D

mgr inż. Marcin Błaszczyk

Lider zespołu NX CAM

Marcin Błaszczyk - Inżynier Aplikacyjny NX CAM

Mgr inż. Marcin Błaszczyk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W ciągu kilkunastu lat pracy w GM System kierował wieloma wdrożeniami rozwiązań CAM oraz setek maszyn sterowanych numerycznie i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu kompleksowego wprowadzenia systemu CAM w struktury działalności przedsiębiorstwa. Pracuje, na stanowisku inżyniera aplikacyjnego CAM i jednocześnie pełni obowiązki kierownika działu technicznego.

W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach w kraju
i zagranicą pogłębiając wiedzę o NX CAM i wspierających jego rozwój w Polsce (np.: NX CAM Update, Forum CAM, MillTurn and Advanced CSE – Training & Workshop, Advanced, NX Machine Knowledge Editor / Feature Based Machining).

Prywatnie żeglarz i cyklista, jego zainteresowania poza zawodowe to przede wszystkim szeroko pojęte nowe technologie z branży elektroniki użytkowej/IT.

Tel: +48 693 96 96 01 e-mail

Mgr inż. Michał Sroka jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Obecnie pracuje jako inżynier aplikacyjny systemów NX i Femap w firmie GM System. Obszarem jego specjalizacji są systemy CAD – Solid Edge oraz systemy komputerowych analiz inżynierskich – Femap with NX Nastran, NX CAE, NX Motion. Zajmuje się konfiguracją i wdrażaniem oprogramowania w przemyśle oraz wsparciem technicznym dla jego użytkowników. Jest również instruktorem szkoleniowym, pomagając użytkownikom oferowanych rozwiązań szybko i łatwo rozpocząć efektywne ich wykorzystanie w pracy zawodowej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również przy realizacji zleconych projektów dotyczących analiz wytrzymałościowych
w systemach FEMAP oraz NX.

Uczestnik wielu spotkań oraz szkoleń poświęconych rozwojowi produktów Femap, NX, Solid Edge, które służą zgłębianiu wiedzy odnośnie aktualnych możliwości programów by w trakcie pracy z Klientami oferować najwyższą jakość obsługi technicznej. Autor wielu projektów analiz wytrzymałościowych w branży maszynowej, transportowej, energetycznej, motoryzacyjnej czy produktów konsumenckich. Wspomniane projekty obejmowały analizy statyczne, dynamiczne, zagadnienia nieliniowe, termiczne czy przepływowe.

Jego zainteresowania pozazawodowe to nowinki techniczne, motoryzacja, sport
i aktywny wypoczynek.

Tel: +48 693 96 96 02 e-mail
Michał Sroka - Inżynier aplikacyjny systemów NX i FEMAP

mgr inż. Michał Sroka

Lider Zespołu NX CAE
i Femap